12 10 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 1.550,— n n n n n n n 950,— 900,— 800,— 750,— 600,— 500,— 950,— 900,— 850,— 800,— 750,— 700,— n 900,— 850,— 800,— 700,— 650,— 1.506,25 1.450,— 1.050 1.000,— n n n n drie, twee, twee, één vier, ieder één 3 Magazijnbedienden, wedde f 750—f 1.150,—, twee, ieder één 5 Boden, wedde f' 700f 1.100, 1.150,— 1.100,— 1.050,— 1.000,— n r n 1.400,— 1.300,— 1.200,— 1.150,— 1.100 achttien, zes, 31 Tweede-klerken, wedde f 650,—f 1.050, één twee, ieder vier, negen, vijf, zes, twee, twee, 15 Schrijvers, wedde f 600f 900, drie, ieder één één vyf, ieder vijf, 14 Schrijvers in tijdelijken dienst, wedde f500— f 600,—, tien, ieder vier, 40 Geldophalers, wedde f 750f 1.150, vijf en twintig, ieder twee, ieder n n Jaarwedden. f 1.625,— 1.500,— één één 3 Magazijnmeesters le klasse, wedde f 1.550 f 2.050,—, ieder 13 Hoofdklerken, wedde f 1.450-f 1.900, tien, ieder drie, 44 Eerste-klerken, wedde f 1.100f 1.400, vier, ieder tien, zes, 1.150,— 1.100,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 327