12 11 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. b. Fabrieken. 2.580,— 1.980,— 1.867,50 1.755,— 1.700,— n T* n n 1.100,- 1.000,— 2.350,— 2.350,— 2.350,— 3.000,— 2.175,— 1.725,— 1.600,— 900,— 750,— 650,— Jaarwedden. f 1.100,— 1.050,— 700,— f 3.750,— n n drie, ieder twee, ieder 1 Bediende, wedde f 650—f 1.050 3 Hoofdportiers-controleur, wedde f 1.000 f 1300,—, één twee, ieder 6 Portiers, wedde f 650f 1.050, vier, ieder één één 4 Fabrieksopzichters, wedde f 1.700f 2.150, twee, ieder (f 2.150,af f 170,voor genot van vrjje woning, vuur en licht) één (f 2.037,50 af f 170,voor genot van vrjje woning, vuur en licht) één (f 1.925,af f 170,voor genot van vrjje woning, vuur en licht) 3 Techniseh-opzichters le klasse, wedde f1600, f 2.100,—, één twee, ieder 4 Opzichters le klasse, wedde f 1.350—f 1.750,— één (oude regeling) één één één 2 Opzichter-teekenaars le klasse, wedde f1.600,— f 2.100,—, ieder 1 Ingenieur-Afdeelingschef, wedde f 3.500— f 4.500,— 1 Ingenieur, wedde f 2.500f 3.500,—. 1 Scheikundige, wedde f 1.800f 2.350, 1 Bouwkundige afdeelingschef. wedde f 2.200 f 2.850,— 1 Bouwkundige, wedde f 1.800—f 2.350, 1 Werktuigkundige, wedde f 1.800f 2.350, 2 Fabriekshoofdopzichters, wedde f 2.200— f 2.800,—, ieder (f 2.800,af f 220,voor genot van vrjje woning, vuur en licht) TTV '11--• J J X" - f 1.900,— 1.525,- 1.500,— 1.350,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 328