12 i 13 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Jaarwedden. f 1.450,— n 1.350,— 1.050,— Mutatiëu in het Aiubtenaarspersoneel. n n ■i 1.500,— 1.300,— 1.450,— 1.350,— 1.100.— Bevorderd werd tot technisch-opzichter le klasse, wedde f 1.600,—, met terugwerkende kracht tot 1 October 1915: H. J. Lommers, Chef-Machinist. Bevorderd zijn met ingang van: 1 Januari 1918: tot Bouwkundige Afd.-Chef, wedde f2.350, G. J. v. d. Gronden, Bouwkundige; tot Hoofdopzichter, wedde f 2.100,D. v. Bekkum, H. F. P. Kamerling, beiden technisch- opzichter le klassetot technisch-opzichter le klasse, wedde f 1.600,A. J. Groenemeyer, technisch-opzichter 2eklasse; tot opzichter le klasse, wedde f 1.500,P. Peeters, controleur le klasse; tot opzichter le klasse, wedde f 1.350,N. L. Legemaat, opzichter 2e klasse; tot opzichter-teekenaar le klasse, wedde f 1.700,F. L. v. Houte en D. Kruik, beiden teekenaar le klasse; tot technisch-opzichter le klasse, wedde f 1.600,C. C. Bender, J. A. v. Duijne, J. J. de Vos, J. Winkelaar, allen technisch-opzichter 2e klassetot inspec teur der controle, wedde f 1.500,— F. M. G. Monkhorst, J. Ph. v. Pijlen, beiden controleur le klasse; tot controleur le klasse, wedde f 1.300,J. Boonacker, controleur 2e klasse; tot hoofdklerk, wedde f 1.450,F. F. Th. Giebing, W. Claus, J. J. H. v. d. Houven, allen le klerk; tot le klerk, wedde f 1.100,W. Stigter, Mej. J. M. de Zwaan, A. W. Verbeek, W. J. Molier, W. Hulsker, P. E. v. Kats, allen 2e klerk; tot 2e klerk, wedde f 900,— S. C. v. d. Wansem; wedde f 750,J. Aalders, J. K de Zwaanwedde f 700,J. Burg hout; wedde f 650,J. Wolters en A. J. v. WTeers, allen schrijver; tot hoofdportier-controleur, wedde f 1.100,—J. van 2 Inspecteurs der Controle, wedde f 1.400 f 1.800,ieder 1 Controleur le klasse, wedde f 1.150f 1.500, 6 Fittersbazen, wedde f 1.100f 1.450, drie, ieder één (met genot van vrije woning, vuur en licht, wegens conciergedienst) één één 4 Opzichters 2e klasse, belast met het toezicht op de publieke verlichting, wedde f 1.050 f 1.350,ieder 1 Opzichter 3e klasse, belast met het toezicht op de publieke verlichting, wedde f 750— f 1.050,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 330