12 F 14 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. In tijdelijken dienst voor één jaar, behoudens tussehen- tijdsche opzegging, aangesteld: 1 Januari 1918: I. A. de Beer, H. A. Masselink, J. van Oei, Mej. L. L. Paping, schrijvers, wedde f 600,J. C. Halleen, M. Laarman, P. J. M. van Noort, schrijvers, wedde f500, 1 Juli 1918: W. Hoekstra, A. J. Klarenberg, schrijvers, wedde f 600,— J. G. Richel, Mej. W. J. Winkelman, Mej. M. J. C. Lamoré, schrijvers, wedde f 500,—. 1 October 1918: W. L. de Zwaan, J. den Duik, K. Schipper, schrijvers, wedde f 600, Holstein: w’edde f 1.000,H. G. de Haan en K. A. Duran, allen portier; 1 Mei 1918tot kassier le klasse, w'edde f 1.800,W. C. Leurs, hoofdklerk. In vasten dienst aangesteld met ingang van 1 Januari 1918: P. Roos, C. Halleen, schrijvers, wedde f 600,C. F. M. Blokpoel, schrijver, wedde f 600,— 1 Juli 1918: Mej. F. K. de Zwaan, Mej. N. C. Vetten, J. M. W. Pauwels, J. D. Gort, J. W. A. v. d. Heyden, schrijvers, wedde f 600, H. Lubbers, geldophaler, wedde f 750, 1 October 1918: Mej. A. M. Richel, schrijver, wedde f600, 8 October 1918: H. A. Burgers, kabelmonteur, wedde f 1.000,—. Benoemd werden met ingang van: 1 Januari 1918tot geldophaler, H. J. Sehrama, L. M. v. d. Ree, A. J. de Voogd, wedde f 800,allen ass.-lantaarn- opstekers; tot fittersbaas, wedde f 1.100,P. Elzinga, titter le klasse; tot cokesbaas, wedde f 900,B. Maasdam, ass.- cokesbaas; tot stokersbaas B. W. Blijswijk, wedde f 1.050,— ploegbaas-gasstoker; tot portier, wedde f 650,— H. Leijen- dekker, werkman 2e klasse. 15 Januari 1918: tot le klerk: P. J. Wieffering, wedde f 1.150,met ingang van genoemden datum eervol ontslagen als le klerk bij den Gemeentelijken Telefoondienst. 1 Maart 1918: tot Administrateur-Boekhouder, wedde f 2.300,W. van Diemen, boekhouder le klasse Gemeente- Duin wa terleidin g. 25 Maart 1918: voor den tijd van één jaar, behoudens tusschentijdsche opzegging, tot machinist le klasse, wedde f 1.400,C. van Gelder. 27 Mei 1918: voor den tijd van één jaar, behoudens tus schentijdsche opzegging, tot commies, wedde f2.000,R. de Raat, commies in tijdelijken dienst ter Gemeente-Secretarie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 331