12 16 112 118 5 1 123 1 131 1 1 784 155 28 967 792 173 J. Fabriek Loosduin- sche weg. Fabriek Trekvliet Distributie-afdeeling Kazernestraat Distribulie-afdeeling Scheveningen Publieke verlichting Van 1 Januari tot ultimo December 1918 werden, behalve de boeten wegens he,t ontbreken op de appèls, te laat komen Het bedrag der betaalde arbeidsloonen, ziekengelden en verlofgelden blijkt uit het volgende staatje: 11 31 412 326 1 24 361 206 12 90 40 89 36 74 16 97 14 23 13 126 380 320 Ij 1 36 In deze bedragen is begrepen aan loon, zieken- en ver- lofgeld der lantaarnopstekers f 93.284,87, w.o. verlofgeld wegens de mobilisatie f 182,16. 51 98 363 199 I 7 i Van het ziekengeld bij ongeval is door de werklieden, behalve degenen die eene blijvende rente genieten, op grond van verkregen uitkeeringen van de Rijksverzekeringsbank f 3.223,98 terugbetaald. ijff' 43 1.008 Yast i Wk* VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Los. lijk. lijk. Ziekengelden. Verlofgelden. Arbeids- Totaal. bij Gewoon. 6.720,471, n Scheveningen n n Totaal Fabriek L.D.W. Fabriek T.V. ioonen. j ziekte, by on geval. Buiten gewoon. Mobiii- I satie. i Vergoeding voor verlof op feest dagen. 1.227,813.613,295|, 278,86,. 3.476,82 i, 37,57!, 334,56 374.932.5! 247.963.4! 42.481.5S 13.350,40 f 479.111,6 9.711,68 4.362,96 457,20 31 December 1918. jl - - Totaal. Vast. W0- I iyK. 'f 414.515,354 36.163,65 f 2.175,07 !f 9.368,30 f 1.069,364 2.469,50 !f 326.289,16!,, 25.257,16 Kazernestraat I„ 229.741,03!, 6.^20,89 39.702,85 1,569,56 i 31 December 1917. 2.112,995 315,75 2.972,1«L 379,85;, r f 1.010.248,39 f 69.811,264 4.603,815 f 19.440,784 2.608,60 f 9.894,175 f 27.882,24 f L144.489.2t Los. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 333