12 18 VERSLAG DER GEMEENTEGASEABRIEKEN. b. Fabriek Trekvliet. gereed gemaakt voor aansluiting l. In de Watergasfabriek werd opgesteld en in bedrijf geno men een door de firma Frans Mèguin te Dillingen geleverde brikettenpers voor het briketteeren van cokesbries met pek. De sulfaatloods werd uitgebreid en aan diverse toestellen en gebouwen noodzakelijke vernieuwings- en herstellings werken uitgevoerd. Na openbare aanbesteding is door den aannemer C. Eijkelen, Alhier, gebouwd en opgeleverd het ketelhuis No. 2. De ijze ren overkapping is geleverd door de N.V. Constructiewerk - plaatsen, voorheen van Egmond Co. te Leiden, de beton werken zijn uitgevoerd door de Koninklijke Rotterdamsche Betonyzer Maatschappij voorheen van Waning Co. te Rotterdam, terwijl de 40 M. hooge schoorsteen is gebouwd door de firma De Ridder Co. Alhier. In Stokerij No. 2 werd boven de laadvloer door de Stet- tiner Chamotte Fabrik A.G. aangebracht een stof- en rook- afzuiginrichting. Aan den aftap voor generator-eokes voor deze stokerij is een roteerende cokeszeef aangebouwd. Voor den fabrieksmeter No. 2 werd een nieuwe trommel besteld, daar de aanwezige op vele plaatsen verteerd was. Overigens werden aan de verschillende toestellen en ge bouwen slechts kleinere vernieuwings- en herstellingswerken uitgevoerd om deze in goeden staat van onderhoud te houden. Diverse leidingen op het terrein werden uitgebreid en gereed gemaakt voor aansluiting aan de ketelhuisleidingen. Eveneens het smalspoor op het terrein, doorH. E. OvingJr.’s Ijzer- Staalhandel te Rotterdam, welke firma tevens een benzine-locomotief leverde, bestemd voor het vervoer van brandstoffen naar de ketelhuizen. Tengevolge van oorlogsomstandigheden kon de firma Stork Co. te Hengelo de voor dit gebouw bestemde ketels niet afleveren. Wel zijn opgesteld de waterreinigingstoestellen van de N.V. „Tymoor" te Haarlem, de inrichting voor het reinigen van het rookkanaal door de N.V. Constructiewerk - plaatsen voorheen Du Croo Brauns te Amsterdam, rein waterreservoirs door de N.V. Machinefabriek, voorheen van Dorsser Ter Horst te Dordrecht en zijn aangevoerd de pijpleidingen, besteld bij de firma Gonnermann Co. te Haarlem.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 335