12 c. Canalisatie. In de Vuurbaakstraat werd de 2" door een 4" hoofdgas leiding vervangen In bovengenoemd bouwplan werden in de nieuw gebouwde bruggen aan den Wassenaarscheweg en Coornhertstraat 10" en 5" gegoten ijzeren buizen aangebracht, waarmede later de te leggen-hoofdgasleidingen zullen worden verbonden. 232 M. hoofdgasleiding werden uitgenomen zonder te worden vervangen. In verband met de verbreeding van het gedeelte Laan van Meerdervoort tusschen Valkenboschkade en de remise der Haagsche Tramweg Maatschappij, en voor de eventueele gasvoorziening van straten ten Noord-Westen en ten Zuid oosten van bovengenoemd gedeelte Laan van Meerdervoort, werd de tijdelijk gelegde 4" leiding door een 10" hoofd gasleiding vervangen. Voor gasvoorziening van het bouwplan „Koningskade” (Zuid) werd in aansluiting met de hoofdgasleiding in den Wassenaarscheweg een 10' hoofdgasleiding aangebracht aan het Gebroeders Marisplein tot aan de Jozef Israëlslaan. Volgens de bepalingen van art. 2 der Voorwaarden voor de levering van gas over muntgasmeters, werden in hofjes dit jaar 458 M. 4" en 3" hoofdgasleidingen voor rekening der gasfabrieken aangebracht. Nog werd gelegd 30 M. 3" hoofdgasleiding waarop gewone gasmeters zijn aangesloten, en waarvan jaarlijksche huur- leiding wordt betaald. Het onderzoek naar gaslekken door middel van palla dium chlooruur, zoowel in hoofd- als in dienstleidingen, werd geregeld voortgezet. Voorkomende gebreken werden hersteld, vervallen dienst leidingen opgeruimd. In de hoofdleidingen worden 12 gebroken buizen en 8 lekke verbindingen gevonden; in de dienstleidingen 20 ver teerde en gebroken buizen en 38 lekken aan verschillende hulpstukken en kranen. Verder zijn in 40 straten onderzoekingen gedaan, waarbij geen gebreken aan leidingen gevonden zijn. 19 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 336