12 20 507 126 98 34 90 Het gasverlies per strekkenden Meter canalisatie heeft in 1918 bedragen 4,694 M3. tegen 4,380 M3. in 1917. 4.614 M. 211 Verder behooren nog tot de canalisatie: de tweede hoofdgasleidingen in de straten waar asphalt of geruisehlooze bestrating is aangebracht die in de Passage die aan den West-Duinweg naar het Ontsmettings- gebouw en de Aschstaal die achter „Hotel Zeerust” die langs Koekamp en Maliebaan in ’t Haagsche bosch die van den weg ten Noord-Oosten van Malieveld en Koekamp tusschen Benoordenhoutsche weg en Bezuidenhout die van het Staatsspoorweg-emplacement die op het terrein der Gasfabriek aan den Trekvliet, van af het Regulateurgebouw tot aan de grens van het terrein die in de straat, parallel loopende met de spoor baan der H.IJ.S.M. verbindende den Kijswyksche- weg met den Trekweg die bij den overweg Vaillantlaan-Waldorpstraat onder het spoorweg emplacement der H.IJ.S.M. die van den weg, toegang gevende tot het station der Z.H.E.S. naby de Laan van Nieuw-Oost-Indië die aan het Trekvlietplein die aan de Binckhorstlaan die aan de Hooftskade (school voor zwakzinnigen) die onder het spoorwegviaduct H.IJ.S.M. Trekvliet en aangrenzende terreinen „Bouwplan Wijk VIT” die onder het spoorwegviaduct H.IJ.S.M. 2e Adel- heidstraat 195 52 58, 7.357 M. 642 106 De canalisatie, waarvan vergoeding wegens het gebruik van den ondergrond aan de Gemeente wordt uitgekeerd, had in het begin van 1918 een lengte van313.070 M. In 1918 werden gelegd6.908 M. waarvan ter vervanging van reeds ge legde buizen -6.617 319.687 M. Opgenomen werden zonder te worden vervangen 232 Blijft 319.455 M. 220 118 169 117 Transporteer en 291 VERSLAG DER GEMEENTEGASEABRIEKEN. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 337