12 3° 21 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 7.357 M. 30, 42 ■n 273 4.542.500 K.G. Transporteeren 16.034 4.540 n Transport die bij de overwegen H.IJ.S.M. Stadhoudersplein en Kranenburgweg de op particulier terrein gelegde hoofdleidingen voor muntgasverbruikers de persgasleiding naar Scheveningen die onder de verbindingsbaan S.S. en H.IJ.S.M. en terreinen in de omgeving van Lekstraat en Binckhorstlaan de hoofdgasleiding naar Rijswyk de tweede hoofdgasleiding in de Lange Lombard- straat de hoofdgasleidingen in de brandgangen der volks woningen, gelegen tusschen Trekweg en Rys- 83, 127 447 wykscheweg die in het HoQe Vijzelstraat die aan den Rijswykscheweg die aan de 2e Callandstraat die tusschen de bouwblokken der arbeiderswo ningen tusschen Trekvliet en Rijswykscheweg die van den Harsten hoek weg naar het Landhuis van H. M. de Koningin die aan de Tak van Poortvlietstraat die aan de Slachthuislaan die aan de Stuw- en Molenaarstraat die aan den Drogersdyk HOOFDSTUK IV. Steenkolen, gasolie, benzol, enz. Fabriek Loosduinscheweg. a. Steenkolen. Op 1 Januari 1918 was in voorraad Aangevoerd werden: Duitsche kolen Engelsche kolen Nederlandsche kolen 36, 1.840 - 47.303.705 51.846.205 K.G. 661, 549 396 106, Totaal 32.560 M. waarvoor geen vergoeding wegens gebruik van den onder grond aan de Gemeente wordt uitgekeerd. De lengte der geheele canalisatie bedroeg dus op 31 De cember 1918 352.015 M.op 31 December 1917 was deze 344.091 M., zoodat zij is toegenomen met 7 924 M. 28.943.193 K.G. 1.113.576 17.246.936

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 338