12 397.000 660.000 997.000 150.000 1.092.000 1.115.000 90.650 705.000 1.022.500 80.000 2.652.500 140.000 910.000 1.230.000 281.230 3.455.071 540.576 1.170.000 6.773.416 140.000 3.766 057 103.599 200.000 374.448 9.567.70 20.130,— 31.206,10 4.725,— 36.036,— 38.244,50 3.218,07 5 25.380,— 37.321,25 2.968,— 99.468,75 5.264,— 34.307 47.355,— 10.911,72 136.475,30 21.460,87 46.800,— 274.323,35 5.740,— 156.291,37 4.402,96 8.560,— 16.213,60 48.809.408 411.530 21.293 145.100 22 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 49.437.586 2.615.000 K.G. Bleef op 31 December 1918 in voorraad. Bedragen. K.G. f w f 1.076.370,54 5 28.046.047 Transporteer en n n n n n n n n n r> n •n n n n r> n n n n n Factuur- prjjs Voor de aangevoerde kolen werden de volgende prijzen besteed Transport 51.846.205 K.G. Overgebracht van de fabriek Trekvliet 206.381 Beschikbaar voor 1918 52.052.586 K.G. Verkocht werden 50.255 K.G. Verbruikt werden voor: Distillatie Stoomproductie Werkplaatsen Ammoniak concentratie. f 24,10 30,50 31,30 31,50 83,- 34,30 35,50 36,— 36,50 37,10 37,50 37,60 37,70 38,50 38,80 39,50 B 39,70 40,- 40,50 41,- 41,50 42,50 42,80 r 43.30 PUI» I I °ia> K.G. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 339