i 12 28.046.047 1.938.417 416.472 235.000 3.685.371 745.000 1.968.912 82.500 402.558 3.122.500 65.000 4.605 754 260.000 850.460 424.714 455.000 23 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. K.G. Bedragen. I °/oo Transport •n n 8.754,03 r> f 48,60® 47.303.705 20.741,56 f 49,048 47,26 206.381 Trekvliet 9.753,57 50.255 f 49,048 I 47.459.831 f 2.327.834,49 5 n r> v T) W ÏJ n De ontvangen kolen kostten dns per 1000 K.G. f 49,048 tegen f31,478 in het vorige jaar. De verwerkte kolen kostten f 47,432 tegen f 28,07a per 1000 K.G. in 1917. f 49,037 38,55® 47.510.086 f 2.320.018,67 5 5 84.321,14 18.533,— 10.692,50 174.502,32 36.132,50 97.756,48 4.182,75 20.691,48 162.213,87® 3.412,50 244.104,96 13.910,— 45.669,70 23.338,03 26.754,— 247.937,30® Factuur- f 1.076.370,54 By: Vrachten, enzi Rangeerloon tusschen het station H.IJ.S.M. en de gas- fabriek 53,— 53,50 53,70 54.95 58,80 f 2.329.772,24® 1.937,75 f 43,50 44.50 45.50 47,35 48,50 49,65 50,70 51,40 51,95 52,50 n n f 2.299.277,11 Daarby komen voor lossen en opslag: Arbeidsloonen 47.303.705 Overgebracht van de fabriek Af: Verkocht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 340