12 2 24 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. b. Bruinkolen. K.G. 3.522.129 60.000 K.G. K.G. Bedragen. f 3.582.129 het verwerkte bruinkolen kostten dus per Gasolie. c. Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef 324.000 28.000 L. Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef Op 1 Januari 1918 was in voorraad Aangevoerd werden Beschikbaar voor 1918 Verbruikt werden voor: Distillatie Stoomproductie. 3.513.279 K.G. 8.850 I 1.002.988 I 671.690 1.045.854 i 741.867 60.000 48.000 11.730 f 5,50 7,50 7.60 8,65 10,60 12,50 22,- 5.516,43 5.037.67 s 7,948,49 6.417,15 636 600,— 258,06 nihil 3.582.129 3.582.129 K.G. 1.820,555 f 52.899,055 Deze kolen werden geleverd tegen de volgende prjjzen Op 1 Januari 1918 was in voorraad Aangevoerd werd Beschikbaar voor 1918 Verbruikt werd voor: Carburatie Werkplaatsen Verkocht werd f 26.413,80s 24.664,69 s Bij: Vrachten, enz. Arbeidsloon voor lossen 323.797 L. 201 Factuur- prljs «Zoo K.G. f 7,374 352.000 L. nihil 352.000 L. De ontvangen en 1000 K.G. f 14,76». 3.582.129 f 14.76 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 341