12 27.910.065 K.G. 808.948 20.714.540 1.323 L. 560 1.883 15.328 L. 25 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. <1. Benzol. 17.211 L. n Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef Turf strooisel, enz. e. I I Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef f 414,13 Het turfstrooisel kostte dus per 1000 K.G. f 13,36®. Fabriek Trekvliet. Steenkolen. a. 5.700.000 K.G. Beschikbaar voor 1918 n 208,18 88,44 nihil K.G. 53.176 f 710,75 n nihil K.G. n 53.176 K.G. 53.176 r De verwerkte gasolie kostte per 100 L. f 17,70 tegen f 13,52» in 1917. Op 1 Januari 1918 was in voorraad Aangevoerd werd Beschikbaar voor 1918. Verbruikt werd voor distillatie De uitgaven voor het aangevoerde turfstrooisel hebben bedragen 53.176 K.G. gemiddeld f 7.788 °/oo K.G. Bij: Vrachten, enz Arbeidsloon voor het lossen Op 1 Januari 1918 was in voorraad Aangevoerd werden: Duitsche kolen Engelsche kolen Nederlandsche kolen Op 1 Januari 1918 was in voorraad Verbruikt werd: Voor verhooging der lichtsterkte diverse doeleinden -- 49.433.553 55.133.553 K.G. Transporteeren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 342