12 10.923,07 87,62 36.080.047 15.000 3.385.050 885.000 1.878.962 1.009.220 1.209.238 f 1.417.959,26 697,50 160.282,12 42.922,50 93.290,46 51.873,91 63.666,38 8.480,— 18.992,50 69.771,39 161.099,94 13.230,— 145,50 1.525,52 5 27 •VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. K.G. Bedragen. Transport n 189.008,47 w f 46,35 f 2.291.274,43 49.433.553 n 8.177,70 20.859,415 chani- Rente 5.288,23 9.588,88 f 2.321.722,72s Af: 206.381 47,26 9.753.57 49.227.172 n jf 46,96 s: f 2.311.969,15 s Factuur- prijs I o/oo K.G. i n n w n n n n n n BijVrachten kosten Franco voor den wal aan de fabriek Overgebracht naar fabriek Loosduinscheweg De ontvangen kolen dus per 1.000 K.G. f 46,965 tegen f 31,64 in het vorige jaar. De verwerkte kolen kostten per 1.000 K.G. f 44,952 tegen f 28,84 in 1917. 49.433.553 f 46,96 f 46,50 47,35 48,50 r 49,65 51.40 52,65 160.000 i 53.— 355.000 1.299.281 2.931.755 225.000 53,50 53,70 54,95 58.80 Daarbij komen de volgende on kosten IJkopname van sche pen f Liggeld van id. Arbeidsloon voor het lossen Andere onkosten Verbruikte electri- eiteit Onderhoud d«' f 3.068,05 Afschrijving |^he?ós- 1.232,60 Renteinrtch- tmg en andere on-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 344