i I 12 28 VERSLAG DER GEMEENTEGA8FABRIEKEN. b. Bruinkolen. 4.414.997 K.G. Beschikbaar voor 1918 4.153.912 K.G. Verkocht werden 20 4.153.932 n Bleef op 31 December 1918 in voorraad 261.065 K.G. Deze kolen werden geleverd tegen de volgende prijzen: K.G. Bedragen. f n f 32.534,63® 4.414.997 f 7,36» Bij: vrachten, enz. 26.157,44 n Arbeidsloon voor het lossen 278,71 Verbruikte electriciteit 733,40 n Onderhoud 275,18 Afschrijving 110,55 n Rente. 474,28 f 60.564,19® 4.414.997 20 Afverkocht 0,50 n f 13,72 f 60.563,69® 4.414.977 Op 1 Januari 1918 was in voorraad Aangevoerd werden der me chani sche losin richting 671 843 306.512 1.212.510 I 802.823 1.421.309 nihil K.G. 4.414.997 5,- 5,50 7,50 7,60 8,65 Factuur- j prijs o/oo K.G. Verbruikt werden: voor distillatie 4.153.706 K.G. stoomproductie 206 f 3.359.21® 1.685,82 9.093,82® 6.101,45® 12.294,32

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 345