12 314,66 29 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Gasolie. c. d. Turf strooisel, enz. Het turfstrooisel kostte dus per 1000 K.G. f 18,48®. HOOFDSTUK V. Gasproductie. Aan de fabriek Trekvliet werden gedistilleerd 51.566.805 K.G. Verbruikt werd: Voor distillatie - stoomproduetie Op 1 Januari 1918 was in voorraad Aangevoerd werd Beschikbaar voor 1918 326.493 K.G. 17.960 B aan de fabriek K.G. steenkolen, f 7.261,44 1.388,89® f 8.964,99® Op 1 Januari 1918 was in voorraad Aangevoerd werd Beschikbaar voor 1918 Verbruikt werd voor carburatie Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef De verwerkte gasolie kostte per 100 L. f 15,482 tegen f 12,413 in het vorige jaar. De uitgaven voor het aangevoerde turfstrooisel hebben bedragen 484.953 K.G. a gemiddeld f 14,9735 °/00 K.G. Bij: vrachten, enz. arbeidsloon voor het lossen -344-453 - Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef 140.500 K.G. In dit jaar werden voor distillatie Loosduinscheweg verbruikt 48.809.408 3.513.279 K.G. bruinkolen eii 53.176 K.G. turfstrooisel, veen kluiten, enz. Voortgebracht zjjn 14.771.469 M3. kolengas of per 1000 K.G. steenkolen enz. 282,02 M3. nihil K.G. 484.953 r 484.953 K.G. 280.000 L. nihil 280.000 L. 280-000 nihil L.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 346