12 ft 30 VERSLAG DEK GEMEENTEGASFABRIEKEN. 8.850 n steenkolen, 4.153.706 K.G. bruinkolen en 326.493 K.G. turf- strooisel, veenkluiten enz. Voortgebracht zijn 18.751.910 M3. kolengas ot per 1000 K.G. steenkolen enz. 334,57 M3. grosseokes voor de generatoren, cokesuitziftsel voor stoomproductie. waar onder 41.400 K.G. aangevoerd van de fabriek Trekvliet. bruinkolen voor stoomproductie. Aan de fabriek Trekvliet werd voor de watergasfabricatie verbruikt 280.000 L. gasolie voor carburatie, 2.955.600 K.G. cokes voor de generatoren, 105.000 gietcokes voor de generatoren. De totale productie steenkolengas bedroeg dus 33.528.379 M3., zoodat per 1000 K.G. kolen enz., werd voortgebracht ge middeld 309,19 M’. 45.000 2.233.440 Gedurende 365 dagen werd watergas gemaakt en wel: 237 dagen met 2 toestellen, gemiddeld 35’/2 uren per etmaal. 128 „1 toestel, 21 Gedurende 307 dagen werd met 1 toestel en gedurende 48 dagen met 2 toestellen gewerkt, gemiddeld 15 uur per etmaal. De duur van het warmblazen was op 2 minuten, die van het gasmaken op 5 minuten gesteld. Voortgebracht zijn 6.030.693 M3. watergas. Per 1000 M3. watergas werd verbruikt 53,69 L. gasolie en 616,73 K.G. cokes voor de generatoren. De duur van het warmblazen was op 23/4 minuut, die van het gasmaken op 7>/2 minuut per periode gesteld. Voortgebracht zijn 4.804.040 M3. watergas. Per 1000 M3. watergas werd gebruikt 58,28 Liter gasolie en 637,09 K.G. cokes. Voor de fabricatie van gecarbureerd watergas aan de fabriek Loosduinscheweg werd verbruikt: 323.797 L. gasolie voor carburatie. (Januari t/m. Juni.) 3.674.340 K.G. cokes voor de generatoren, n Het gemiddeld specifiek gewicht van het watergas der fabriek Trekvliet was 0,585 en het koolzuurgehalte 4,93

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 347