12 In 1909 1910 1911 1912 1913 31 VERSLAG DER GEMEENTEGA8FABRIEKEN. In Gemiddeld van beide fabrieken werd per 1000 M3. watergas verbruikt 55,728 Liter gasolie en 625,76 K.G. cokes. 1914 1915 1916 1917 1918 8,01 5,09 3.38 6.39 5,04 Voor het overzicht der kosten van de fabricatie en van de opbrengst der nevenproducten, benevens de bepaling van den kostprijs van het gas in de gashouders, wordt verwezen naar de rekeningen Kolen- en Watergasfabricatie Loosduinscheweg en Trekvliet Nos. VI—IX van het Admi nistratief Overzicht. 1,36 5,14 4,37 - 28,48 - 3,42 In het geheel zyn voortgebracht 44.358.112 M3. gemengd gas. Wanneer de dagelijks verkregen hoeveelheden gas worden herleid tot een temperatuur van 60° F. en een barometer stand van 760 mM., zijn voortgebracht 44.816.330 M3. gas, of 1,033 meer. Per 1000 K.G. kolen zyn dan voortgebracht 312,29 M3. steenkolengas, terwyl per 1000 M3. watergas 55,16 L. gasolie en 619,62 K.G. cokes zijn verbruikt. 1.323 L. benzol werd aan het menggas toegevoegd. Voor de resultaten van het onderzoek naar het specifiek gewicht en het calorisch vermogen van het gas wordt ver wezen naar Bijlage No. 1. In dit jaar werd gemaakt44 358.112 M3. In het vorig jaar45.928.065 In 1918 dus minder1.569.953 M3., zijnde eene afname van 3,42 tengevolge van de maat regelen tot beperking van het gasverbruik in verband met de kolenrantsoeneering. De vermeerdering der gasproductie in de laatste lOjaren is geweest: De vermeerdering der gasproductie over 1918 in verge lijking met 1908 bedraagt 0,75 De grootste gasproductie per etmaal werd verkregen op 19 December n.l. 155.904 M3., waarvan 95.018 M3. kolengas en 60.886 M3. watergas. Dien dag zijn in werking geweest 25 ovens met 243 retorten en 32 kamers, benevens 4 water- gasgeneratoren. De kleinste gasproductie per etmaal was die van 28 Juli,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 348