12 32 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. HOOFDSTUK VI. Cokes, gruis en uitziftsel. Kilogrammen. Fabriek Loosduinscheweg. Uitziftsel. Cokes. Gruis. in voor- 315.000 84.000 60 96.000 7.609.200 2.528 595 25.093.305 7.705.200 2.612.595 25.408.305 11.250 12.513.6221 11.760 7.705.200 2.600.835 Transporteeren Gruis voor: Kantoren Dienstwoningen Verbruikt werden Cokes voor: de ovens Generatoren watergasfabriek Stoomproductie kolengasfabriek. Kantoren en diverse gebouwen. Dienstwoningen Calorifères badinrichting Wachtlokalen publieke verlich ting 1.400 1.600 n.l. 83.192 M3., waarvan 74.357 M3. kolengas en 8.835 M3. watergas. Dien dag zijn in werking geweest 25 ovens met 242 retorten en 32 kamers, benevens 1 watergasgenerator. De retorten werden aan de fabriek Loosduinscheweg 9 a 10 maal in de 2 etmalen geladen, de kamers éénmaal in de 24 uren; aan de fabriek Trekvliet werden de retorten der horizontale ovens 3 maal in de 24 uren geladen. De retorten der verticale ovens aan de fabriek Trekvliet werden 3 maal in de 48 uren geladen. 8.400 3.360 8.698.635 3.674.340 17.550 67.522| 6.660 37.665 12.894.682j 1) Zie voor aankoop en verbruik van gietcokes blz. 36. a 45 K.G. Op 1 Januari 1918 was raad 7.000 H.L. cokes gruis uitziftsel 60 De 48.809.408 K.G, gedistilleerde kolen hebben opgebracbt t aan cokes (met inbegrip van gruis j en uitziftsel) 35.231.100 K.G., zijnde per 100 K.G. kolen 72,189 K.GI

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 349