12 Transpor teer en De meting der cokes geschiedt met heele en halve hecto- litermaten, voor de ongeklopte cokes met kop en voor de geklopte cokes gelijk vol. Afgeleverd werden: 270.548'/2 H.L. cokes a gemiddeld f 1,80194 f 487.511,62 Het eigen gebruik ad 12.513.6221/2 K.G. werd geboekt A gemiddeld f 1,7868 en kwam ten laste van: Kolengasfabricatie Loosd. weg l). f 323.180,74 Watergasfabricatie 168.034,76 Algemeene Onkosten1) 5.130,175 Kosten der publieke verlichting 480,— 33 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Kilogrammen. Fabriek Loosduinscheweg. Cokes. Gruis. j Uitziftsel. 7.705.200 Transport 4.762.800 2.942.400 Beschikbaar voor verkoop 2.939.400 720.000 72.000 3.000 Of 50 H.L. 3 2.148.240 I 2.192.040 416.700 I 5.820 ■n T) n 1 - 496.825,675 f 984.337,30 Uitziftsel voor: Stoomproductie kolengasfabriek watergasfabriek Ammoniakconcentratie Brikettenfabricatie Bleef in voorraad op 31 Decem ber 1918 1) Bovendien werden voor stoomproductie watergasfabriek en locomotief verbruikt 836.955K.G. 18.599 H.L. gedeeltelijk verbrande cokes, welke gezocht werden uit de sintels van de door de ovens verbruikte cokes. 16.000 H.L. 1.200 H.L.I In deze bedragen is de waarde der in bovenstaande noot genoemde, uit de sintels gezochte cokes, verrekend. 12.174.6821 i 2.528.835 12.894 G82-J 2.600.835 12.894.6824 j 2.600.835 278.080'/2 H.L. Verkocht werden 270.548^ H.L. cokes a 45 K.G. 42.1474- gruis 60 48.990 „uitziftsel,, 60

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 350