I 12 °/o t'. 34 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Transport f 984.337,30 105.176,20 r> Blijft f 15.610 n 3 4.258'/2 5.708,95 n 17.755,80 10.197 ■n 7.210,— n n 44.031,77s AfAandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering Loosduinsche- weg (73,14) 5,11 Grof H. L. 20.801 I. 387 12.156 Bijslag Centraal Verrekenkantoor voor brandstoffen f 149.402,25 Brandstoffen-Commissie, „District ’s-Gravenhage’? Geklopt H.L. 177.074 12.452 46.678'/2 34.344 236.204'/2 270.548'/2 (12,69%) (87,31%) Totaal H.L. 197.875 13.839 58.834‘/2 (21,75} Voorraad 1 Januari 1918: 7.000 H.L. a f 2,23 Voorraad 31 December 1918: 16.000 H.L. a f 2.12 Bij: Totale productie Gehaald op contract kaartjes Bezorgd 254,578,45 f 1.238.915,75 - 107,80s Transporteeren f 77.789,12s f 1.161.126,625 De verkochte 270.548'/2 H.L. cokes werden afgeleverd als volgt: f 13.246.07 3,15 33.920,— - 18.310,— f 1.179.436,62 s 3.605 42.147'/4 H.L.hgemiddeldf l,0422 f 43.923,97 en verbruikt: 196 a f 0,55 42.343'/4 H.L. Van het gruis werd verkocht aan het personeel der Gemeentegasfabrieken 24.0833/4 H.L. a f 0,55 1,05 aan particulieren: a gemiddeld f 1,3406 aan handelaren: a gemiddeld f 1,7413 aan waterstokers: a f 2,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 351