12 35 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Transport f 44.031,77 5 f 19.496.625 22.810,30 r> 2.100,— Totale productie f 144.065,54 130,50 n f 144.196,04 f 512,— 69,- Totale productie AfAandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering Loosduinsche- ^eg (Van het verkochte gruis werd 5.919'/2 H.L. aan huis bezorgd.) Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering Loosduinsche- weg By slag: Centraal Verrekenkantoor voor brandstoffen Brandstoffen-Commissie, „District ’s-Gravenhage” 1.655,32 84.683,38 392,— 84.291,38 r> f Voorraad 1 Januari 1918: 1.600 H.L. a f 0,32 Voorraad 31 December 1918: 50 H.L. h f 1,38 Af 42.306,92 5 f 86.338,70 r f 443 f 141.185,64 Van het uitziftsel werd verkocht 48.990 H.L. a gemiddeld f 1,20s7 f 58.971,— en verbruikt: a gemiddeld Voorraad 1 Januari 1918: 1.400 H.L. a f 1,78f 2.492,— Voorraad 31 December 1918: 1.200 H.L. a f 1,75 Af: 2.567,40 f 141.628,64 79.380 a gemiddeld l,O72 85.094,54 Bijslag Brandstoffen-Commissie „District ’s-Gravenhage”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 352