12 105.000 nihil K.G. Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef f 6.712,51 844.875 1.590.000 132.000 7.975.800 23.754.105 3.904.755 8.107.800 24.598.980 5.494.755 Op 1 Januari 1918 was in voorraad Aangevoerd werd 100 K.G. kolen leverden na aftrek van hetgeen voor eigen verbruik noodig was 0,573 H.L. cokes, 0,086 H.L. gruis en 0,097 H.L. uitziftsel. Beschikbaar voor 1918 Verbruikt werd: voor de ovens generatoren watergas- fabriek De ontvangen en verwerkte gietcokes kostte per 1000 K.G. f 63,92® tegen resp. f 26,20 en f 27,3808 in het vorige jaar. nihil K.G. 105.000 De ontvangen gietcokes vorderde de volgende uitgaven 105.000 K.G. a f 58,50 o/^ K.G. f 6.142,50 Vrachten enz517,35 Arbeidsloon voor het lossen 52,66 36 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Gietcokes. 105.000 K.G. 60.000 K.G. 45.000 Y> Kilogrammen. Fabriek Trekviiet. Gruis. Uitziftsel. Cokes. Transporteren I Op 1 Jan. 1918 was in voorraad: 18.775 H.L. cokes a 45 K.G. 26.500 gruis 60 2.200 uitziftsel 60 De 51.566.805 K.G. gedistilleerde kolen hebben opgebracht aan cokes (met inbegrip van gruis en uitziftsel) 35.634.660 K.G., zijnde per 100 K.G. kolen 69,103 K.G

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 353