12 I 37 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABR1EKEN. Kilogrammen. Fabriek Trekvliet. Uitziftsel, Cokes. Gruis. I 24 598.980 Transport 8.107.800 5.494.755 6.300 11.868.277 i diverse gebouwen 417.900 41.400 41.400 3.257.400 i 12.730.703 Beschikbaar voor verkoop 5.076.855 4.850.400 12.352.703 5.046.855 4.796.400 Bleef in voorraad op 31 Decem- ber 1918 378.000 30.000 54.000 Of 8,400 H.L. 500 H.L. 900 H.L. Zie voor aankoop en verbruik van gietcokes pag. 40. 3.034.800 I 139.800 412.200 5.100 600 7.590.195 2.955.600 31.995 180 3.015 Verbrandingsoven afgassen der zwavelzure ammoniakfabriek Stoomproductie Brikettenfabricatie a 45 K.G. I 60 I uitziftsel 60 Verkocht werden: 274.5044 H.L. cokes S4.114L gruis 79.940 15.975 1.264.950 67 Verbruikt werden Cokes voor: de ovens Generatoren watergasfabriek Kantoren en diverse gebouwen. Smidsvuren werkplaats. Dienstwoningen Wachtlokalen der publieke ver lichting Gruis voor: Stoomproductie Dienstwoningen Kantoren en d’- C'dzifUel voor: Stoomproductie Brikettenfabricatie Stoomproductie kolengasfabri- catie L.D.W. Stoomproductie watergasfabri- catie L.D.W

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 354