12 38 477.921,375 f 133.362,60 18.228,— 634,75 0,97 5 1.346 266,— 47.644,50 (81.13) (3,20) (15,67) 296.676,60 119.914 Totaal. H.L. 222.707 8.786 43.011*/^ 274.504‘/2 466.48232» 944.404,20 f Gehaald op contract. kaartjes. Bezorgd Geklopt. H.L. 184.809 8.163 42.425 39.107'/2 235.397 (14,25 o/o) (85,75%) Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering Trek- vliet Grof. H.L. 37.898 623 586 >/2 Bijslag: Centraal Verrekenkantoor voor brandstoffenf 135.694,50 Brandstoffen-Commissie „Dis trict ’s-Gravenhage” 82.609,04 f 1.130.852,26 De verkochte 274.504'/2 H.L. cokes werden afgeleverd als volgt Afgeleverd werden: 274.504’/2 H.L. cokes a gemiddeld f 1,74103 f Het eigen verbruik ad 11.868.277 K.G. 263.739’/2 H.L. werd geboekt a gemiddeld f 1,7868 en kwam ten laste van: Kolengasfabricatie Trekvliet Watergasfabricatie Zwavelzure ammoniakfabri- catie Trekvliet Brikettenfabricatie Trekvliet Algemeene onkosten Kosten der publieke verlich ting Stoomproductie Voorraad 1 Januari 1918: 18.775 H.L. a f 2,31 f 43.370,25 Voorraad 31 December 1918: 8.400 H.L. f 2,17 Af Totale productie 25.142,25 f 1.105.710,01 269.057,10 f 1.213.461,30 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n r> n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 355