12 39 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f 1,378 18.557,15 n n 72.300,— n 2,- n n f 34.416,- f 59.890,— Voorraad 1 Januari 1918: 26.500 H.L. a f 2,26 Voorraad 31 December 1918: 500 H.L. ii f 1,97 Af Totale productie (77,16) (4,15) (18,69) Totaal. H.L. 420.582 22.625 101.846 Gehaald op contract. kaartjes. Bezorgd Geklopt. H.L. 361.883 20.615 89.103'/, 49.009,50 -- 83.425,50 f 210.625,54 Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering Trekvliet 985,— 58.905 f 147.414,07 14.106'/4 H.L. a f 0,55 aan particulieren: 13.469 H.L. a gemiddeld aan handelaren: 47.114 H.L. a gemiddeld 1,53*/,= aan waterstokers: 9.425 H.L. a De verkochte cokes (beide fabrieken te zamen genomep) werd afgeleverd als volgt: Grof. H.L. 58.699 2.010 12J4272 73.451'/2 471.601*/, 545.053 (13,48 o/o) (86,52 o/o) Van het gruis werd verkocht: aan het personeel der Gemeentegasfabrieken 7.758,44 4.306,47 f 206.319.07 9.734,45 f 127.200.04 1,39’6 - 18.850,— 84.114’/4 H.L. gemidd. f 1,39s5 f 117.465,59 en verbruikt: 6.965 H.L. 4 gemiddeld 91.079'/4 H.L. Bijslag: Centraal Verrekenkantoor voor brandstoffen Brandstoffen-Commissie „District ’s-Gravenhage”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 356