12 40 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 1,02’ 54.290 f 142.290,80 1.532,50 f 143.823,30 2.684.60 f 141.138,70 704,— f 1.242,— Gietcokes. 105.000 Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef 538,— f 141.676,70 w nihil K.G. 100 K.G. kolen leverden na aftrek van hetgeen voor eigen verbruik noodig was 0,512 H.L. cokes, 0,113 H.L. gruis en 0,153 H.L. uitziftsel. Van het uitziftsel werd verkocht: 79.940 H.L. a gemiddeld f l,082 f 86.518, en verbruikt: h gemiddeld n 134.230 H.L. Bijslag Brandstoffen-Commissie „District ’s-Gravenhage” Af: Aandeel in het saldo der Onkosten cokes-, gruis- en uitziftsellevering Trekvliet. Voorraad 1 Januari 1918: 2.200 H.L. a f 0,32 Voorraad 31 December 1918: 900 H.L. a f 1,38 Bü: Totale productie Op 1 Januari 1918 was in voorraad nihil K.G. Aangevoerd werd105.000 Beschikbaar voor 1918 105.000 K.G. Verbruikt werd voor generatoren watergas- fabriek De ontvangen en verwerkte gietcokes kostte per 1000 K.G. f 63,449 tegen resp. f 28,73s5 en 26,412 per 1000 K.G. in het vorige jaar. De ontvangen gietcokes vorderde de volgende uitgaven: 105.000 K.G. a f 58,50 K.G. f 6.142,50 vrachten enz493,35 arbeidsloon voor het lossen 26,33 f 6.662,18 55.772,80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 357