12 I I 41 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. HOOFDSTUK VIL Particulier gasverbruik. TOTAAL. 2.644 11 Particulieren. Gemeente. Totaal. r> Minder Gasverbruik van Particulieren en Gemeente, over gewone- en muntmeters, bij abonnement en voor illumination. 57 57 31 Dec. 1918 31 Dec. 1917 Vermeerde ring Het aantal inwoners der Gemeente is in 1918 gestegen van 344.626 tot 352.084, de toeneming was dus 7.458 of Op 31 December 1917 telde men 1 gasverbruiker op 4,67 inwoners, op 31 December 1918 1 op 4,61. 40.699.380 M3. 41.186.147 Aantal Aantal Aantal abonn. I lichten, meters. Abonnement lantaarns. 41.035.147 M3. 41.768.937 2.417 2.417 In 1918 In 1917 476 487 335.767 M3. 582.790 733.790 M3. 1,76 486.767 M3. 148 9 271 280 2.6535.825 3,61 1,28% Bovendien zijn, behalve die onder de meters voor eigen gebruik begrepen, nog in gebruik 17 z.g. tusschenmeters met 76 meterlichten. In het aantal verbruikers is één met eigen meter begrepen. Het gemiddeld aantal lichten (meter én abonnement) per verbruiker bedroeg op 31 December 1918: 6,05 tegen 6,19 op 31 December 1917. Aantal Aantal Aantal lichten. meters, lichten. 2,16 76.402 73.758 76.131 461.620 73.478 455.795, 247.023 M3. 42,39 Algemeen. Het aantal gasverbruikers bedroeg: i Gewone-en munt- Inbegrepen voor meters. I eigen gebruik.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 358