1 12 42,75%. I 16.057 15.662 395 1.324 1.271 53 50.925 383.504 50.032 382.959 I 570.237 42 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. A in 1917. n Totaal. Vermindering. waren bij particulieren meer Hierin zijn begrepen: meer Over gewone meters. Voor verlichting, verwarming, enz., werd over gewone meters afgeleverd: 27.954.434 M3. 29.506.031 Aan Particulieren. Aan Gemeentegebouwen 28.280.884 M3. 30.076.268 545 0,14% In 1918 In 1917 Het gemiddeld aantal inwoners was in 1918 348.355, waarover het gezamenlijk verbruik van particulieren en gemeentegebouwen bedroeg per inwoner 117,80 M3. tegen 123,09 M3, in 1917. 1.795.384 M3. 5,97 243.787 M3. Meterlichten. De prijs van het gas voor algemeene doeleinden was 10 ct. per M3. met eene verhooging van 40 ct. per M3. voor hetgeen verbruikt werd boven de toegestane hoeveelheid (rantsoen). Uitgezonderd de reeds genoemde 17 z.g. tusschenmeters en in Gemeentegebouwen aanwezig Gewone meters. Meterlichten. 893 1,78% Het verbruik van particulieren en gemeentegebouwen, omgeslagen over het gemiddeld aantal gasverbruikers en meterlichten bedroeg in 1918 gemiddeld: Per gasverbruiker. Per meterlicht. 546,55 M3. 89,36 M3. tegen 578,92 93,05 Op 31 December 1918 31 1917. Ve├╝igheidsmeters. Op 31 December 1918 31 1917. 1.551.597 M3. 5,26 326.450 M3.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 359