32 I 4°. Reglementen. Reglement vopr de Commissie van Beheer over den Schouwburg. Vastgesteld 4 Maart 1918. Reglement voor de Gemeentebank van Leening te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 3 September en 21 Novem ber 1918. Reglement betreffende het personeel der Gemeente bank van leening te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 3 Sep tember 1918. 5°. De volgende Verordeningen, Reglementen en Instruction zijn door Burgemeester en Wet houders vastgesteld. Verordening tot wijziging van het Reglement voor de aanwijzing en aftreding van de leden der Commissie van Advies, bedoeld in VIII van het Ambtenarenreglement. Vastgesteld 19 April 1918. Verordening, houdende wijziging van het Huishoudelijk Reglement voor de Hoogere Burgerscholen. Vastgesteld 28 Mei 1918. li Verordening tot wijziging der Verordening tot rege ling van de Gymnasia der gemeente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 15 November 1918. Verordening op het Fonds voor de Verzamelingen van Kunsten en Wetenschappen van de gemeente ’s-Graven hage. Vastgesteld 15 November 1918. Verordening tot regeling van de jaarwedden der leer aren en leeraressen aan de Hoogere Burgerscholen en de Openbare Handelsschool der gemeente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 15 November 1918. Verordening, houdende wijziging der Verordening tot regeling van de Gymnasia der gemeente ’s-Gravenhage. Vastgesteld 21 November 1918. Verordening tot wijziging der Verordening op het be heer der Gemeentelijke Hypotheekbank te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 9 December 1918. Verordening tot wijziging der Verordening op eenige markten. Vastgesteld 23 December 1918. I f-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 35