J 12 43 VERSLAG DER GEMEENTÈGASFABRIEKEN. Voor industrieels doeleinden. het Verbruik in M3’ Aantal verbruikers. In 1918 220 609.111 1917 240 947.601 minder 20 338.490 Over Muntmeters. 3.193 Motoren. 57 68 11 Aangesloten Gasmotoren. Op 31 December 1918 31 1917 minder Berekend over het gemiddeld aantal verbruikers dezer categorie, bedroeg in 1918 het gemiddeld verbruik 2.648 M3. in 1917: 3.998 M3. Per Meterlicht. 73,80 M3. in 1918. 79,92 1917. PK. 868>/4 1.1053/4 237*/2 De grootste capaciteit was 85, de kleinste 1 P.K. De prys van het gas voor industrieele doeleinden was gelyk aan dien voor algemeene doeleinden. In dit jaar werden 4.500 muntgasaanvragen ingeschreven en uitgevoerd als volgt: door nieuwen aanleg van binnenleiding. 1.348 plaatsing van meters en toestellen in per- ceelen, voorzien van gemeente- of parti culiere binnenleiding1.845 overschrijving van bestaande installatiën op nieuwe verbruikers755 Zoodat op 31 December nog uit te voeren bleven 552 4.500 Gemiddeld aantal meterlichten per verbruiker over gewone meters op 31 December 1918: 7,53; op 31 December 1917: 7,65. Voor de veiligheidsmeters in 1918: 12,13; in 191712,32. Het verbruik over gewone meters door particulieren en gemeentegebouwen, omgeslagen over het gemiddeld aantal meters en meterlichten, bedroeg: Per Meter. 560,26 M3. tegen 617,80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 360