I 12 16.600 (93,66 °/o) 17.723 1.348 der 32 34 44 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. muntgas- 3.193 19.071 66 19.005 1.282 meer Weggenomen op verlangen huiseigenaren Overgenomen in eigendom waarvan in gebruik Bovendien werd in 56 woningen, waarin de gezinnen lichtloos waren, een Lilliput-Graetzinlamp geplaatst. (Een- lichts-muntgasabonnement). Aanwezig op 31 Dec. 1918. Verschil nu meer Hiervan waren 18.026 (71,77 °/o) aangesloten op gemeente- leidingen en 7.087 (28,23 °/o) op particuliere leidingen. Op 31 December 1917 waren deze getallen resp. 16.600 (71,08 °/o) en 6.753 (28,92 °/o). Buiten de bij bovenvermelde 25.113 installation behoorende muntmeters, over welke het gas tegen 10*/2 cent per M3. geleverd werd, waren in de verschillende gymnastieklokalen van Gemeentescholen nog 36 muntmeters (340 meterlichten) geplaatst, ingerieht op aflevering van gas tegen den prijs van 12*/2 cent per M3., zijnde dezelfde aantallen als het vorige jaar. 18.026 (94,84 °/o) 1.426 Op 31 December 1917 Bijgemaakt zijn Het totaal gasverbruik over muntmeters, gymnastieklokalen en éénlichts-muntgasabonnementen inbegrepen, was in 191812.035.897 M3. 191710.618.642 1.417.255 M3. of 13,346 °/o. Op 31 December 1917 waren in gebruik 23.353 installatiën, welk aantal is vermeerderd door plaatsing van muntgastoestellen met 26.546 en verminderd wegens opzegging met 1.433 zoodat op 31 December 1918 in gebruik waren.25.113 installatiën of 1.760 (7,54 °/o) meer. Het aantal gemeenteleidingen was:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 361