y 1 12 4 3 6 4831 158 27 4 35 1 1042 72 16 70 12 60 61 4 3 3 3 2477 93 11 1 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 2354 65 16 4 17 1 490 48 2 44 6 38 31 2 2 I- ’S 47 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. HOOFDSTUK VIII. Publieke verlichting. Vermindering Waarvan SOORT. 18 w Sterkliehten 6405 3123 3282 Open vlammen Gasoline lichten Staande lichten Olso lichten Hangende lichten n n n Persgaslichten n 552 24 14 26 6 22 30 2 1 648 lantaarns met 10,25 O Aanwezig waren: op 31 December 1918 31 1917 761 lichten. 10,62 79 I 9 1 35 1 521 24 4 70 I 6 20 61 2 1 I 5674 5.674 lantaarns met 6.405 lichten, 6.322 7.166 Aantal lichten d .2 3 6 j 4831 Het volgend staatje geeft, onderscheiden naar soort, aantal lichten en brandduur, een overzicht van den toestand op 31 December 1918. Sedert electrificatie niet meer ontstoken. 1) Avondlichten branden van zonsondergang tot middernacht. 2) Nachtlichten n zonsopgang.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 364