12 48 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. tegen n minder Gerekend naar het gemiddeld aantal inwoners, bedroeg het gasverbruik der straatverlichting per inwoner: in 1918 1,30 M3. tegen 4,81 M3. in 1917. 31 Dec. 1917. 126 52 19 3 1 201 De kosten van uitbreiding van het materieel der publieke verlichting beliepen in 1918 f7.039,24 tegen f3.127,77 in 1917. Per inwoner, gerekend naar het gemiddeld aantal inwoners, waren de kosten f 0,644 tegen f 0,912 in 1917. Het totaal aantal branduren was voor een avondlicht 1.739'/2 1.717'/a Alle gloeibranders zijn, elk licht voor zich, van een aansteekvlam voorzien, behalve 1 groepenbrander met 2 staande lichten en de persgaslampen met 2 en 3 lichten, welke door één aansteekvlam worden ontstoken. in 1918 1917 Bamag-automaten Meteor- Uurwerk- Gafeg- Auto-Lux- nachtlicht 3.588' lt 3.435'/4 De totale kosten der publieke verlichting aan de Gemeente in rekening gebracht, bedragen f 224.382,66. Voor de spe cificatie van dit bedrag wordt verwezen naar de Bedrijfs- rekening: No. I van het Administratief Overzicht, onder Artikel IV der Lasten. Het aantal automatische ontstekers bedroeg op: 31 Dec. 1918. 126 52 19 3 1 201 Het gasverbruik der straatverlichting bedroeg: in 1918451.757 M3. 19171.631.323 1.179.566 M3. 72,31 "/o-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 365