12 51 Overzicht van den gasverkoop in M3. over 11 jaren: Vermindering in 10 jaren 1,41 o/o. Meer in 10 jaren HOOFDSTUK X. Koolteer. 3.030— H.L. 13.122,63 16.152,63 H.L. Beschikbaar ten verkoop Transporteeren Fabriek Loosduinscheweg. Op 1 Januari 1918 was in voorraad De 48.809.408 K.G. gedistilleerde kolen hebben opgebracht Zijnde per 100 K.G. kolen 2,69 L. Meer of minder in 10 jaren 7.507.672 M3. 21 o/o. 51.201 36.328 42.734.959 46.040.693 47.969.735 49.815.294 52.559.392 54.633.193 55.088.262 58.617.474 61.468.627 43.985.406 42.132.746 30.278 i 66 o/o. I 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 14.873 41 15.405 158 3/o. 2.093.390 2.168.566 2.297.829 2.429.534 2.577.306 2.732.668 2.561.790 2.620.150 2.689.708 1.636.421 455.320 655.918 M3. 2 o/0. 76.350 46.072 25.149 9.744 12.035.897 M3- 3.872.307 490.675 535.137 544.302 563.837 613.210 614.397 779.722 1.352.437 1.359.245 582.790 335.767 Gasverkoop in 1918. 1908. 29.002.813 M3. 36.510.485 40.150.894 43.336.990 45.127.604 46.821.923 49.368.876 51.286.128 51.746.750 54.644.887 57.419.674 41.766.195 41.341.659 8.163.590 M3. 211 o/o. In gebruik 31 Dec. 1918. 31 1908. I VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Totalen. n I" Gemeente- gebouwen. Publieke verlich- ting incl. wachtlokalen, i Samen. Muntmeters. Muntmeters. Samen. 41.038.710 M3. 40.382.792 Gewone meters en abonnementen. Gewone meters en abonnementen. 1 Particulieren j inch Ryswyk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 368