12 450 L. 10 15.513 K.G. 43.225 58.738 K.G. 56.488 2.250 K.G. f 4.010,35 0,89 f 4.009,46 3.000 K.G. 13.037 16.037 K.G. 16.037 nihil K.G. _7é° f 3.259,46 53 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. f 750,— Beschikbaar 460 nihil L. Verbruikt werd voor: Natte gaszuivering Loosduinseheweg. Werkplaatsen nihil L. 460 460 L. b. Solventolie. Op 1 Januari 1918 was in voorraad Geproduceerd werd Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef Het verbruik werd geboekt a f 8,26 L. De waarde der •productie bedraagt dus f 38, Fabriek Trekvliet. Watergasteer. Op 1 Januari 1918 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef HOOFDSTUK XI. Watergasteer en Solventolie. Fabriek Loosduinseheweg. a. Watergasteer. Op 1 Januari 1918 was in voorraad Geproduceerd werd Beschikbaar ten verkoop Afgeleverd werd Zoodat op 31 December 1918 in voorraad bleef/ Afgeleverd werd: 16.037 K.G. a gemiddeld f 25,— »/o K.G. AfKosten van aflevering Voorraad 1 Januari 1918: 3.000 K.G. a f 25,— »/0 K.G. Voorraad 31 December 1918: nihil K.G. a f o/o K.G. Af Totale productie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 370