12 N.H.3 57.656,50 f 139.759,08 231,21 f 139.527,87 3.589,10 - 1.609,10 f 141.136,97 29.197,23 3.821,30 6.486,31 f 105.453,43 55 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. 82.102,58 199.406,50 229.850,— 52.415,— 111.939,74 311,61 f 10.307,61 f 3.526,80 294,50 Af: Totale productie Voorraad 1 Januari 1918: 5.880 H.L. slap a f 1,70. De concentratiekosten beliepen De 82.385 H.L. slap ammoniakwater, die in 1918 werden geconcentreerd brachten dus op of gemiddeld f 1,3587 per H.L. bevattende K.G. N.H.3 50.541,30 f 9.996,— 2.397 K.G. geconcentreerd a f 0,13 Voorraad 31 December 1918: 5.120 H.L. slap h f 0,689 3.069 K.G. geconcentreerd f 0,096 Te zamen Af: Kosten op de aflevering Blijft Voor raad 1 Januari 1918: 11.000 K.G. geconcen treerd a f 0,18 f 1.980, Voorraad 31 December 1918: 18.500 K.G. geconcen treerd a f 0,194. Bij: Van het bij de cyaanzuivering in 1917 verkregen ammoniakwater was op 1 Januari 1918 nog aanwezig 2.397 K.G. bevattend 288 K.G. N.H3. Uit de nog op dien datum aanwezige washervloeistof en persresidu werd in 1918 nog verkregen 672 K.G. ammoniakwater, zoodat op 31 December 1918 in voorraad was 3.069 K.G. ammoniakwater, bevattend 310 K.G. N.H3. Wegens gebrek aan grondstoffen heeft de bloedloogzoutfabricatie gedurende 1918 stilgestaan, zoodat bij dit bedrijf ook geen ammoniak water wrerd verkregen. K.G? gecon centreerd ammoniak water. brachten bij verkoop opf of gemiddeld f 1,62446 per K.G. N.H.3 atgeleverd aan de fabriek Trekvliet werden berekend a f 1,10 per K.G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 372