12 56 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Fabriek Trekvliet. 10.652 H.L. a 1° Bé. 1° 104.299 51.986 n 1° 163.389 n 3.548 H.L. a 1° Bé. 7.728 K.G. 1.139,04 ■n f 7.530,24 979,25 Af: Hiervan verwerkt op zwavelzure ammoniak. Op 31 December 1918 bleef in voorraad 1) Deze hoeveelheid is ontvangen in den vorm van 229.860 K.G. geconcentreerd ammoniakwater, bevattende 52.415 K.G' N.H3. Hiervan werd verwerkt in de sulfaat- fabriek De voorraad slap ammoniakwater be droeg op 1 Januari 1918 De in dit jaar gedistilleerde kolen hebben opgebraeht Ontvangen van fabriek Loosduinsche- weg f a 1.101,24 5.449,75 f 85.197,24 5 De voorraad geconcentreerd ammoniakwater bedroeg op 1 Januari 1918 By de cyaanzuivering werd verkregen. Voorraad 31 December 1918: 3.548 H.L. slap h f 0,276 per H.L. A 1° Bé 7.728 K.G. geconc. f 0,1425 per K.G. 12.656 K.G. 5.152 17.808 K.G. 10.080 r Totale productie Op 31 December 1918 bleef in voor raad 1° 166.937 H.L. h 1° Bé. De opbrengst van het in de Zwavelzure-Ammoniakfabriek verwerkt water bedroegf 90.646,995 Voorraad 1 Januari 1918: 10.652 H.L. slap a f 0,60 per H.L. a 1° Bé f 6.391,20 12.656 K.G. geconc. a f 0,09 per K G. 2.080,49

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 373