12 57 HOOFDSTUK XIII. Cyaanzuivering en bereiding van ferrocyaan natrium. HOOFDSTUK XIV. Gaszuivering. HOOFDSTUK XV. Hoedanigheid van het gas. 0,376 0,004 4,18 Aan beide fabrieken wordt geregeld wekelijks het zwavel-, ammonia- en koolzuurgehalte van het gezuiverd gas bepaald. Het gemiddelde dezer 52 wekelijksehe waarnemingen bedraagt 0,291 0,002 3,70 Wegens gebrek aan grondstoffen werd gedurende het geheele jaar geen natte eyaanzuivering uitgevoerd en dus ook geen ferrocyaan natrium voortgebracht. De fabriek Loosduinscheweg voerde de naphtaline-wassching óp beperkte schaal uit met de nog voorhanden anthraceen- olie, welke na gebruik wordt gedistilleerd en zoodoende opnieuw kan worden benut. Versche anthraceen-olie was niet te verkrijgen. De fabriek Trekvliet voerde deze wassching in het eerste deel van het jaar uit met behulp van watergasteer, doch moest hiermede eindigen toen ook de productie van dit artikel ten einde liep. De droge zuivering geschiedde op beide fabrieken met natuurlijk yzeroer. Zwavel (gram per M3.) Ammonia Koolzuur (vol. Het onderzoek naar het warmtegevend vermogen van het gas geschiedt op de fabriek Loosduinscheweg voortdurend met een registreerenden calorimeter, Systeem Sarco, op de fabriek Trekvliet met behulp van een registreerenden Junkers’ calorimeter. Ook wordt de hoedanigheid van het steenkoolgas met Lowephotometers gecontroleerd. Daaren boven wordt op beide fabrieken het gas, dat afgeleverd wordt, geregeld onderzocht op warmtegevend vermogen en VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. Trekvliet. 1 Loosduinscheweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 374