12 58 Scheikundig Onderzoek. De proefstokerij werd in het afgeloopen jaar 24 maal in gebruik genomen. soortelijk gewicht met den gewonen calorimeter van Junkers en de gasbalans van Lux. De gemiddelde uitkomsten dezer waarnemingen zijn, van maand tot maand berekend, opgenomen in bijlage No. 1. Behalve de reeds genoemde onderzoekingen werden, wat het geregelde laboratoriumwerk betreft, de volgende analyses uitgevoerd a. Samenstelling van het gas. b. Analyse van steenkolen. c. Ammoniakgehalte van het gas na de wassching. d. Onderzoek van teer en geconcentreerd ammoniakwater. e. Rook- en generatorgas der ovens. Versche en afgewerkte ijzeraarde. g. Onderzoek van diverse magazijngoederen. h. Onderzoek der ketelwaterreiniging. VERSLAG DER GEMEERTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 375