i jd l iit' IH: .2 s -q6 t>» t>- t'” 02 r-“* 5 02 02 02 I i I I L2 12 f 1 o s rf I 59 s g 2 s s r s g I s 2 g t -o g S jl o H s> •*- S 11§ I |S •5 "3 IT i 5 s s ■g-^-ör I I |S a I I I I •-5 a. o 2 Ei I I VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. WJL O 02 CO 1O co co 1O kO O co 07 05 02 O 05 O co oo oo oo -± co co co co o co co co co 05 05 05 CO co Q &-f O O x 0: oo -S' 3 o 1C 05 QO 05 OO CO g e E- H co o "a eS S3 3 JS O CO CO 05 05 05 O "cxT 05 OO co 1O co oo_ 'co 02 05 05 OO co oc cO 05 05 05 QO co m 05 1O H 05 co 05 r— CO i s 05 co 05 ei Q co co co CU o 5 -o o 3 05 co oo co 05 "co o* "iaT co 05 cö ■g I - □s CU eS r--5 co 05 05 co OO r I uS J co co I CO 05 t- CO Oi 05 rf, co co m r-t r-< CO 0 05 05 lïï r~5 o a •43 aJT3 N *- aS O bD Q-i cö 2 E C5 2 o 2 >- 6 o ce Q.S.Q M cc 0^0 CO QO O 05 CO iO g 05 r-> OO t'- 'cö i—co i— co QO -H co go co oo O 05 co QO CO ‘O co 05 éo 05 r— 05 05 CO I O» -t 1O H S^S2 ’^TtC i 'x CO Q I.Q g 05 05 QO Tf< ■*$4 r—H r—I 05 «5 5 TS M I CO 101 co *C _hd S a CO es E rX o oo sO Q a Q-c*-. o< 07 CO s ■TH r—1O I O 05 i—CO O QO 1 J 02 05 05 ‘O CO CO 1 co oo 05 CO co co

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 376