12 HOOFDSTUK XVII. Drukking. 35 31 39 m.M. Voor het overzicht der huuropbrengst tegenover de kosten van onderhoud, afschryving enz., wordt verwezen naar de rekening „Exploitatie Gasmeters”, No. XI van het Admini stratief Overzicht. In het administratiegebouw in de Kazernestraat, dus nage noeg in het centrum der stad, bedroeg de drukking by dag 30 m.M.; by avond varieerde deze tusschen 35 en 38 m.M. en des nachts tusschen 15 en 30 m.M. Ter bevordering van meerdere gasbesparing werden zoo genaamde speruren ingevoerd en werd van af 17 Mei tot en met 31 October en van af 21 tot en met 31 December gedurende enkele uren in den morgen en enkele uren in den namiddag de drukking tot 3 a 5 m.M. teruggebracht. De 20” leiding is, door het sluiten van eene kraan in de Laan van Meerdervoort, van de overige leidingen naar de stad afgescheiden en dient uitsluitend voor de gasvoorzie ning van Scheveningen. In het hulpbureau aldaar was de drukking gedurende de bovengenoemde tijdvakken dezelfde als die voor de stad. Afwijkingen van deze standen worden door middel van een balansje van Giroud electrisch naar de regulateurkamer overgebracht en aldaar door een gal- vanoscoop aangewezen. De straten in het Kleine Veentje, in Duinoord en ten westen van het afvoerkanaal naar zee, worden van gas voorzien door twee 16” leidingen, welke van de andere gasleidingen zyn afgescheiden. Ten einde een constante dag-, avond- en nachtdrukking in het 16” buizennet te onderhouden, bevindt zich in de woning van den hoofdop zichter bij de distributie, gelegen aan de Valkenboschkade 424, eene installatie als in de Kazernestraat en te Scheveningen. Dezelfde drukkingen werden aldaar gehandhaafd als die voor het centrum der stad. Zoowel te Scheveningen als op de 16” leiding had een drukverlaging plaats als in het centrum der stad, ter be vordering van gasbesparing. Hieronder volgen de drukkingen, waargenomen in de stad tijdens het grootste verbruik (December). School aan de Zuid wal Huijgenspark Bezuidenhout tegenover de Laan van Nieuw-Oost- Indië 60 VERSLAG DER GEMEEXTEGASFABRIEKEN. n y>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 377