12 64 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van de Gasfabrieken over 1918. Omtrent de rekening van de Gasfabrieken over 1918 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken: Het nadeelig saldo, dat over 1917 f 1.066.403,01 bedroeg, is over 1918 f 1.015,502,45'/2 of ruim 4'/z minder. Dat 1918 evenals 1917 een belangrijk nadeelig saldo opleverde, was voornamelijk een gevolg hiervan, dat de kostprijs van het gas ruim 14,8 cent per M3. bedroeg, terwijl her gas aan de verbruikers geleverd werd voor 10 cent per M3. en 10*/2 cent per M3. voor het muntgas. De baten zyn rond f 2.457.800,— of ruim 35 °,0 meer dan in 1917. In hoofdzaak is dit veroorzaakt door meerdere „opbrengst van gas”, die toenam met rond f 1.423,800,— of ruim 36'/2 °/0. (Er werd 42.172.972 M3. gas gedistribueerd, tegen 44.031.027 M3. in 1917, een vermindering van ruim 4 °/0, gevolg van de maatregelen tot beperking van het gasverbruik. De meerdere opbrengst was o.a. een gevolg van de bijbetaling wegens rantsoenoverschrijding en de toeneming van het gebruik van gas over muntmeters). Voorts brachten nog meer op dan in 1917„Opbrengst van neven producten” rond f 1.044.400,— of ruim 39 „Opbrengsten uit de distributie” rond f 61.600,— of ruim 53 De lasten zijn rond f 2.406.900,of ruim 29‘/2 meer dan in 1917. Hierbij zy de aandacht gevestigd op de toe neming van de „Fabricatiekosten” met rond f 1.943.000, of ruim 42*/2 (In hoofdzaak werd meer gevorderd voor „Steenkolen ter distillatie” rond f 1.462.400,of ruim 44%, „Arbeidsloonen voor de kolengasfabricatie” rond f94.400, of ruim 41’/2 „Arbeidsloonen voor de watergasfabricatie” rond f 18.900,of ruim 67'/2 °/0. Daartegenover werd minder uitgegeven voor „Gasolie en cokes voor de water gasfabricatie” rond f 18.900.of ruim 4’/2 De verwerkte kolen kostten per 1000 K.G. aan de fabriek Loosduinscheweg f 47,432 tegen f 28,072 in 1917 en aan de fabriek Trekvliet f 44,952 tegen f 28,84 in 1917.) VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEX.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 381