12 12 EKENING 1918. I. BEDRIJF 67 66 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. BATE N. fa. LASTEN. Art. f 6.492.469,35 f 5.294.300,— II. 316.197,22 V. III. IV. V. 892.052,691 VI. 372.250,oa VIL 501.226,63 VIII. 15.000, IX. X. 130.000,— i XI. Kosten der gasrantsoenepring. XIV. f 8.861.448,50 f 9.455.858,145 Totaal der Baten. Lasten Nadeelig Saldo f 557,50 Afschrijvingen Oninbare posten Uitkeeringen Onvoorzien Algemeene Onkosten Renten Werkelijk bedrag. 117.879,61 224.382,66 798.656,2; 254.490,3i 55.473,6; f 8.861.448,50 8.860.891,— Werkelijk bedrag. 224.382,66 16.626,28 15.057,63 431.282,UW. Ifl. Bijzondere inkomsten f 4.898.335,50 3.398.508,— 142.925,— f 9.455.858,145 10.471.360,60 408.760,— 10.000,— 2.920,- 1 I. Opbrengst van gas II. Opbrengst III. I. Fabricatiekosten Kosten van verwerking en aflevering van nevenproducten Distri butiekosten Kosten der publieke verlichting. Onderhoudskosten aan de Gemeente f 5.307.740,25 5 3.714.808,93 177.242,39 Oorspronkelijk begroot bedrag, j Oorspronkelijk I I begroot bedrag. I f 8.860.891,— I f 10.471.360,60 van nevenproducten j Opbrengsten uit de distributie Restitutie door de Gemeente van de kosten der publieke verlichting Rente van kasgeld, disconto, enz. f 1.015.502,45 5 266.750,— 59.500,— 408.760,— i 300.000,- 721.481,64 340.099,36 520.000 4.000,— 816.000,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 383