12 f- 68 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN’. BATE N. Artikel I. Opbrengst van fias. f a. f 4.808.377,50 hare gebouwen 10.427,70 f 4.898.335,50 Artikel II. Opbrengst van nevenproducten. f f f 3.714.808,93 f 3.398.508,— Artikel Ill. Opbrengsten uit de Distributie. f f a. c. 177.242,39 f 142.925,— f 2.920,— 66.500,- Oorspronkelijk begroot bedrag. 34.658,— 55.300,— Werkelijk bedrag. 60.197,245 39.632,1P 5.612,42 4.814,63 66.985,95 52.505.— 15.500,— 5.500,— 2.805.429,90 60.921,10 1.203.589,70 45.532,— 33.576,70 51.561,955 50.138,20 1.046.563,- 1.836.550,— 891.198,— 126.000,— 387.000,— 118.400,— 24.360,— 10.000,— 5.000,— a. b. e. b. c. d. e. 1.900.441,56 1.114.518,77 201.688,96 449.768,825 14.813,28 13.970,37 8.929,05 5 10.678,11 uvcr ui uiitmcccis de Gemeente voor de publieke verlichting Aan particulieren over gewone meters voor industriëele doeleinden, over muntmeters Rijswijk eigen verbruik BijWegens rantsoenoverschrijding Waardeverschil der voorraden op 1 Januari en 31 December Leidinghuur b. Meterhuur Gasprijsverhooging gastoestellen d. Werken voor rekening van anderen e. Diversen voor gebruik van munt- Cokes met klop- en vervoerloon voor eigen gebruik Koolteer d. Ammoniakwater en zwavelzure ammoniak e. Bloedloogzout f. Watergasteer g. Afgewerkte ijzeraarde h. Diversen f 5.307.740,255

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 384