1 12 Artikel V. f 10.000,— f f 300,— 1.070,— I 1.550,— I I f 2.920,— I f 69 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. BATEN. Artikel IV. Volgens artikel IV der Lasten f 224 382,66 Rente van kasgeld, disconto, enz. f 825,- 827,73 f 16.626,28 Artikel VI. a. i f 15.057,63 Restitutie door de Gemeente van de kosten der publieke verlichting. Rente Tan kasgeld Disconto, enz Rentevergoeding van de concessionarisse der gaslevering voor Rijswijk Werkelijk bedrag. 10.851,11 4.947,44 8.000,— 1.175,— a. 4. c. 372,14 5 8.270,— 6.415,485 Gas en ringen Terreinhuur Diversen Bijzondere Inkomsten. meterhuur uit afgeschreven vorde- i Oorspronkelijk I begroot bedrag. I l 408.760,— f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 385