12 70 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. LASTEN. f 35.000,— f f 3.547,68 82.550,— 169.578,69 c. f f 12.211,11 f 9.500,— i f Verhooging bij Bijlage No. f Oorspronkelijk begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Raadsbesluit van 26 Mei 1919 696 50.000,— j 316.750,— a. b. c. d. e. 9- h. 2.040,62 64.595,64 33.640,375 5.391,87 ÏÏ7?879,615 3.826.850,— 1.300,— 768.500,— 224.000,— i 397.050,— 13.600,— 21.900,— 41.100,— 5.294.300,— 129.955.645 13.115,21 316.197,22 5 59.000,— 118.500,— j 1.165.000,— f 6.494.300,— Verhooging bij Raadsbesluit van 26 Mei 1919 Bijlage No. 696 Artikel I. Fabricatie kosten. Steenkolen ter distillatie Middelen tot verhooging der lichtsterkte. Diversen voor-de kolengasfabricatie Arbeidsloonen voor de kolengasfabricatie. Gasolie en cokes voor de watergasfabricatie Diversen voor de watergasfabricatie Arbeidsloonen voor de watergasfabricatie. Gaszuiveringskosten I f 4.748.275,895 142,88 909.370,38 320.722,55 398,352,60 50.632,763 46.888,09 18.084,23 f 6.492.469,39 a. J b. Veranderingen 69.200,— 110.000,— 5.000,— I 266.750,- f Artikel III. Distributiekatten. Plaatsen, verwisselen en afnemen van meters -J j i en verhuizingen van muntgas- installatiën c. Metervulling, behandeling van klachten, enz. d. Werken voor rekening van anderen. e. Diversen Overgeschreven bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 23 Mei 1919 No. 11928/50, G.B., van art. VIII en X der Lasten Verhooging bij Raadsbesluit van 26 Mei 1919 Bijlage No. 696 Artikel II. Kosten van verwerking en aflevering van nevenproducten. a. Kosten der bloedloogzoutbereiding b. Kosten der zwavelzure ammoniakbereiding en der concentratie van ammoniakwater Kosten op de verwerking en aflevering van cokes d. Diversen 2.000,— i 35.500, — j 9.500,— 3.000,— j 59.500, -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 386