12 1.000,— 1 71 LASTEN. Artikel IV. f f Afschrijving f 224.382,66 f f en 5.000,— 6.161,20 en 926,98 5 f f f f 431.282,10 132.000,— 432.000,— 4.500,— I 2.300,— i 2.000,— 12.000,— 18.000,— 14.000,— 46.000,— Af: gebracht ten laste van Artikel IV der Lasten Kosten der publieke verlichting Oorspronkelijk begroot bedrag. 147.001,55 151.606,72 2.807,30» 23.895,08 10.740,135 12.619,07» 86.593,67» 4.404,24 13.289,60 33.015,34 4.526,32 12,75 95.007,41 6.437,50 120.000,— 100.000,— 215.200,— 27.500,— 18.000,— 11.069,62» 45.142,60 11.477,27 5 11.069,62» 18.000,— 300.000,— 442.351,72» Verhooging bij Raadsbesluit van 26 Mei 1919 Bijlage No. 696 4 700.— j 15.000,— 17.000,- j 408.760,- f Werkelijk bedrag. 318.000,— I f 98.000,— I 6.560,— VERSLAG DER GENfEENTEGASFABRIEKEN. Kosten der publieke verlichting. a. Gasverbruik i b. Gloeikousjes, glazen en diversen c. Onderhoud van het materieel en gereedschap i d. Onderhoud, huur en onkosten der wacht lokalen e. Drijfkosten persgasinstallatie Arbeidsloon, ziekengeld, enz. der lantaarn opstekers g. Bezoldiging der opzichters Rente van het kapitaal, vastgelegd in mate rieel en gereedschap f. Afschrijving van het materieel en gereedschap Duurtebijslag opzichters en lantaarnopstekers Artikel V. Onderhoudskosten. a. fabriek Loosduinscheweg b. Trekvliet c. Gebouwen Kazernestraat, Willemstraat Scheveningen d. Stadsbuizennet f. Materieel der publieke verlichting f. Installatiën bij muntgasverbruikers. g. Gasmeters in gebruik h. Gereedschappen en instrumenten Kazerne straat, Willemstraat en Scheveningen; illu- minatietoestellen Meubelen Kazernestraat, Willemstraat Scheveningen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 387