12 73 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. LASTEN. f f 343.849,36 950,- f f 344.799,36 376.654,30 4.700,— f f 340.099,36 f f en 4.060,92 4.500,— f f f f Burgemeester f 33.000,— 373.099,36 AfGebracht ten laste van artikel IV der Lasten „Kosten der publieke verlichting” Verhooging bij Raadsbesluit van 26 Mei 1919, Bijlage No. 696 Oorspronkelijk begroot bedrag. Werkelijk bedrag, 331.498,89 44.043,84 1.111,57 86.746,37 202.939,39 4.288,06 104.168,— 13.123,92 21.507,42 76.820,66 4.500,— 100.000,— 15.000,— 23.000,— 75.000,— j a. b. 4.404,24 372.250,06 861,49 514.516,23 13.289,60 501.226,63 1.000,— 535.000,— 15.000,— 520.000,— 18.000,— 502.000,— Transport 1 Voor door de gemeente tijdelijk verstrekt kasgeld Vergoeding voor waarborgsommen 104.000,— f 208.000,— Af: Overgeschreven bij besluit van f’ en Wethouders, d.d. 23 Mei 1919, No711928/50 G. B. naar artikel 1 der Lasten Kazernestraat, Willemstraat gen; Illuminatietoestellen i. Meubelen Kazernestraat, Scheveningen AfGebracht ten laste van artikel IV der Lasten „Kosten der publieke verlichting” Willemstraat en Artikel VIII. Aftchrijvingen. Eabriek Loosduinscheweg Trekvliet Gebouwen Kazernestraat, Willemstraat Scheveningen d. Stadsbuizennet t. Materiëel der publieke verlichting Installation bij muntgasverbruikers Gasmeters in gebruik i. Gereedschappen en instrumenten Kazernestraat, Willemstraat en Schevenin-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 389