35 Instructie voor de le en 2e Klerken en Schrijvers der Gemeenteplan tsoenen. de Onderbazen der Gemeenteplantsoe- nen. den Magazijnbediende der Gemeente- plantsoenen. den Bode der Gemeenteplantsoenen. den Directeur bij het Openbaar Slacht huis. den Adjunct-Directeur bij het Open baar Slachthuis. den Administrateur-Boekhouder bij het Openbaar Slachthuis. den Keuringsveearts bij het Openbaar Slachthuis. den Hoofdopziehter bij het Openbaar Slachthuis. den Kassier 2e klasse bij het Openbaar Slachthuis. de le en 2e Klerken, Schrijvers en Be diende bij het Openbaar Slachthuis. den Hoofdportier-Controleur bij het Openbaar Slachthuis. den Technisch-Opzichter bij het Open baar Slachthuis. de Opzichters bij het Openbaar Slacht huis. de Keurmeesters bij het Openbaar Slachthuis. den Magazijnmeester 2e klasse bij het Openbaar Slachthuis. de Machinisten bij het Openb. Slacht huis. den Laboratoriumbediende b. h. Open baar Slachthuis. den Magazijnbediende bij het Open baar Slachthuis. de Portiers bij het Openbaar Slacht huis. den Bode bij het Openbaar Slachthuis, de Wegers bij het Openbaar Slachthuis, den Directeur en de Schoolartsen van den Gem. Schoolartsendienst. W 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 38